RSG Academy pozastavuje svoju činnosť - hokejové doplnkové tréningy, vzhľadom na nízku účasť hráčov na doplnkových tréningoch, s čím je spojená vysoká úhrada prenájmu ľadu na "zimáku" v BB.

V prípade záujmu skupiny nad 15 hráčov je možné opäť objednať ľadovú plochu.

                                     Team RSG Academy.
RSG Academy cesta k úspechu

"Budúci profesionáli nielenže trénujú viac, ale aj preberajú zodpovednosť za to, aby trénovali lepšie." 

                                                                  Z knihy: Športový gén

O nás

V našej akadémii Vám ponúkame široké spektrum služieb v oblasti komplexnej športocej prípravy a zmyslupného trávenia voľného času všetkých vekových kategórií pod vedením skúsených odborníkov.

Poskytované služby:

 • organizácia športových a regeneračných sústredení pre deti, mládež a pre vzdelávacie inštitúcie (materské, základné a stredné školy),
 • individuálne a skupinové športové tréningy,
 • organizácia projektových a vzdelávacích činností v oblasti športového tréningu, mentálnej prípravy športovcov, podpory zdravia a zdravého životného štýlu,
 • poskytovanie služieb animátorov pre detské a mládežnícke podujatia,
 • poskytovanie organizačných služieb,
 • spolupráca s inými občianskymi združeniami, nadáciami, neziskovými organizáciami, záujmovými skupinami občanov zameraných na podporu a rozvoj všeobecnej pohybovej gramotnosti,
 • a mnohé ďalšie podľa individuálnych potrieb našich klientov.

  Garanti

  PaedDr. Peter Zlevský

  Coach / iClinic HC´05 BB

  Vzdelanie:
  Fakulta Humanitných Vied Univerzita Mateja Bela, Katedra telesnej výchovy a športu, doktorandské štúdium

  Licencie:
  Tréner ľadového hokeja B licencia - III. Kvalifikačný stupeň, SZĽH
  2. Kvalifikačný stupeň - Kondičný tréner, SAKT -Slovenská asociácia kondičných trénerov

  Mgr. Jaroslav Debnárik

  Condition  coach

  Vzdelanie:
  Fakulta Telesnej výchovy a šporu Univerzita Komenského Bratislava

  Licencie:
  Tréner volejbalu - III. Kvalifikačný stupeň
  Tréner hádzanej - II. Kvalifikačný stupeň
  Bronz level - schwinn cycling

  2. Kvalifikačný stupeň - Kondičný tréner, SAKT -Slovenská asociácia kondičných trénerov

  Mgr. Rastislav Paľov, PhD.

  Manažér, Coach / iClinic HC´05 BB

  Vzdelanie:
  Fakulta Humanitných Vied Univerzita Mateja Bela, Katedra telesnej výchovy a športu, doktorandské štúdium

  Licencie:
  Tréner ľadového hokeja B licencia - IV. Kvalifikačný stupeň, SZĽH
  2. Kvalifikačný stupeň - Kondičný tréner, SAKT -Slovenská asociácia kondičných trénerov

  Lukáš Piperek

  Mentálny coach / mentalnytrening.sk

  //www.sportovecbezstrachu.sk

  Certifikovaný mentálny coach, pomáha športovcom budovať cestu k úspechu.
  V sezóne 2015/2016 som spolupracoval so slovenskou hokejovou reprezentáciou U18.

  Licencie:
  Certifikát medzinárodnej organizácie IMGCA